کیک عروسی توین

شماره تماس 0919-0271721

مدیریت : خانم هاشمیان

شروع فعالیت حرفه ای از سال 2011

سفارش های کیک های دکوراتیو و خاص

اولین مبتکر خطاطی روی کیک

موقعیت

شمال تهران
اندرزگو