باغ عکاسی عمارت شاهی

شماره تماس 0912-2189156

مدیریت : آقای شاهی

ورودی باغ به صورت Free time  - هفتصد هزار تومان

ورودی عمارت ساعتی پانصد هزار تومان

ورودی هلی شات پنجاه هزار تومان

اجاره هلی شات مجموعه دویست هزار تومان

کرین صد هزار تومان

ساقدوش نفری پنجاه هزار تومان

عکاسی با اسب صد هزار تومان

موقعیت

احمد آباد مستوفی