سفره عقد مهرگان

شماره تماس 0912-4370981

مدیریت : خانم محمدی

بالای  سال سابقه کاری

ظروف سفره عقد شامل نقره ، کریستال و برنز

اجرای گل آرایی های مختلف به سلیقه مشتری

زیر یک میلیون

موقعیت

شمال تهران
شریعتی ، حسینیه ارشاد